Zlatá stoka

Vzhledem k poloze penzionu Pod Špejcharem, který se nachází v těsné blízkosti Zlaté stoky, máte jedinečnou možnost procházet se po přírodní stezce, která vede podél Zlaté stoky. Od mostku vedle penzionu se můžete vydat dvěma směry. První je směr na náměstí a dále až k Bertiným lázním a Tyršovu stadionu. Druhý směr je k Opatovickému rybníku. Obě stezky jsou nesmírně krásné a procházka touto přírodou Vás jistě nadchne. Určitě si je nenechte při pobytu u nás ujít.

Zlatá stoka je vodní kanál v Třeboňské pánvi napájející tamější rybniční soustavu. Vodní kanál byl vystaven dle plánu Štěpánka Netolického z roku 1506. Jedná se o důležitý kanál, který zásobuje vodou soustavu rybníků, pomáhá je okysličovat a taktéž pomáhá odvádět přebytečnou vodu během výlovů.

Na okraji Třeboně protéká oborou Prátr v blízkosti jezdeckého areálu, dále se dostává k Opatovickému mlýnu. Od Opatovického mlýna protéká pod hrází Opatovického rybníka a následně rybníka Svět. Dále protéká městem Třeboní. Ze zajímavých míst leží u Zlaté stoky v Třeboni např. Schwarzenbergská sýpka - špejchar (a penzion Pod Špejcharem), zámek, Knížecí pivovar, Schwarzenbergský seník, Jindřichohradecká brána, městské středověké hradby, Augustiniánský klášter, Tyršův stadion, Bertiny lázně.  Po opuštění Třeboně protéká na okraji Mokrých luk.

Vegetace Zlaté stoky a jejího okolí odpovídá flóře CHKO Třeboňska. Na horním toku se vyskytoval a dosud možná vyskytuje stulík žlutý, v současnosti zejména přímo v Třeboni podél středověkých hradeb mezi Myslivnou a Hradeckou (Jindřichohradeckou) branou pod Masarykovým náměstím. V Třeboni a minimálně u hrdla Zlaté stoky se vyskytuje lakušník vzplývavý. U hrdla Zlaté stoky se také vyskytovala ohrožená žebratka bahenní. U třeboňských Bertiných lázní vzplývá na ponořených kamenech hvězdoš jarní a trsy vodního mechu Fontinalis antyperetika.

Břeh je téměř po celé délce lemován pásem dřevin. Nejhojnější dřevinou u Zlaté stoky je olše lepkavá. Z dalších dřevin se u stoky běžně vyskytuje dub letní, jasan ztepilý, topol černý, vrba křehká, vrba popelavá, vrba trojmužná, vrba košařská, krušina olšová, střemcha hroznovitá, bez černý. Mnohé duby dosahují ohromných rozměrů, některé jsou památkově chráněny.Za pozornost stojí také mohutný, více jak dvě stě let starý hloh jednosemenný.

Úsek Zlaté stoky v Třeboni od Jindřichohradecké brány k Opatovickému mlýnu je zařazen do programu mezinárodního sčítání vodních ptáků.U Bertiných lázní se vyskytovaly labutě velké. Typickým zástupcem savců, obývající Zlatou stoku, je ohrožená vydra říční.

Mnohé úseky jsou přístupny pro pěší i cykloturisty po značených turistických cestách, cyklostezkách, zpevněných cestách a silnicích. Z cyklistických naučných stezek vede kolem Zlaté stoky NS Okolo Třeboně a Rožmberk. Kolem Zlaté stoky dále vede několik cest končících u přilehlých rybníků.

(Čerpáno z Wikipedie)

Stezka podél Zlaté stoky směrem k Opatovickému mlýn Stezka podél Zlaté stoky směrem k Opatovickému mlýn- jaro Stezka podél Zlaté stoky směrem k Opatovickému mlýn- jaro

 

DALŠÍ ODKAZY

OKOLÍ - VHODNÉ TRASY (PRO PĚŠÍ I CYKLISTY)

SPORT A WELLNESS

SPORTOVNÍ RYBOLOV

PAMÁTKY A TURISTICKÉ ZAJÍMAVOSTI

HLAVNÍ STRÁNKA

Prestižní CERTIFIKÁT KVALITY

Vážení hosté,
obdrželi jsme díky spokojenosti zákazníků prestižní Certifikát kvality Hotel.cz.

Děkujeme našim hostům za jejich kladné hodnocení.
Velice si toho vážíme.

Zakrslé holandské kozy

Zpestřením venkovního posezení u penzionu Pod Špejcharem jsou velice přítulné zakrslé holandské kozičky. Kozička Mája a kozlík Viki.

Věříme, že tak jako nám dělají radost, potěší svojí hravostí i naše hosty a jejich děti.

Zakrslé kozičky holandského typu
Kůzlátko Viki

Zámek Třeboň a Třeboňsko

Zámek Třeboň

Rybník Svět

15. 12. Radana

Zítra: Albína

Výhody našeho rodinného penzionu

  • zastřešené parkování
  • úschovna kol
  • útulné a čisté prostředí
  • trampolína pro děti i dospělé
  • oplocený a uzamčený objekt
  • nainstalované sítě proti hmyzu ve všech pokojích
  • WIFI zdarma
  • notebook s připojením k dispozici

Návštěvnost stránek

126214